Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony pozom wynagrodzeń

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2006-02-27
Date of announcement:
2006-02-14
Date of entry into force:
2006-02-27
Date of binding force:
2006-01-01
Date of repeal:
2011-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)