Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-08-08
Data wydania:
1997-06-27
Data wejścia w życie:
1997-09-01
Uwagi:
Art. 13 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 1a ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., a art. 5 i art. 6 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 8 sierpnia 1997 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Akty zmienione (4)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (3)