Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1999-09-20
Data wejścia w życie:
1999-09-24
Z mocą od:
1999-05-08
Uwagi:
zachowuje moc zgodnie z art. 7 Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1323
Organ wydający:
  • RADA MINISTRÓW
Podstawa prawna (1)
Akty zmienione (1)