Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1995-03-31
Date of entry into force:
1995-04-25
Date of binding force:
1995-04-25
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Legal basis (1)
Repealed acts (2)
Repealing acts (1)