Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawców zagranicznych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-27
Date of announcement:
1991-12-17
Date of entry into force:
1991-12-27
Date of binding force:
1991-12-27
Date of repeal:
1995-04-25
Issuing authority:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)