There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, orientacji i poradnictwa zawodowego, rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy, a także przyznawania świadczeń określonych w przepisach o zatrudnieniu i bezrobociu.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-27
Date of announcement:
1991-12-17
Date of entry into force:
1991-12-27
Date of binding force:
1991-12-27
Date of repeal:
1995-07-12
Issuing authority:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)