There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1991-11-19
Date of announcement:
1991-10-10
Date of entry into force:
1992-02-20
Date of binding force:
1992-02-20
Date of repeal:
2002-10-01
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Amended acts (6)
Repealed acts (1)
Acts deemed repealed (15)
References (1)
Executory orders (60)
Judgement of the Constitutional Tribunal (2)
Amending acts (16)
Repealing acts (1)