Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-10-21
Data wydania:
1991-09-27
Data wejścia w życie:
1991-11-21
Data uchylenia:
1999-01-01
Uwagi:
obowiązuje w zakresie zmian Dz.U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179, Dz.U. z 1990 r. Nr 78, poz. 462; art. 6 ust. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (44)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (10)
Akty uchylające (1)