There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1991-10-21
Date of announcement:
1991-09-27
Date of entry into force:
1991-11-21
Date of binding force:
1991-11-21
Date of repeal:
1999-01-01
Remarks:
obowiązuje w zakresie zmian Dz.U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179, Dz.U. z 1990 r. Nr 78, poz. 462; art. 6 ust. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • RADA MINISTRÓW
Amended acts (10)
Acts deemed repealed (7)
References (4)
Executory orders (44)
Judgement of the Constitutional Tribunal (1)
Amending acts (10)
Repealing acts (1)