Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1984-09-26
Date of announcement:
1984-09-05
Date of entry into force:
1984-09-26
Date of binding force:
1984-09-26
Date of repeal:
1991-12-20
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)