Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
1975-07-25
Date of announcement:
1975-07-09
Date of entry into force:
1975-07-09
Date of binding force:
1975-07-09
Date of repeal:
1984-07-01
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)