Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1981-12-31
Date of announcement:
1981-12-28
Date of entry into force:
1982-01-01
Date of binding force:
1982-01-01
Date of repeal:
1986-01-01
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (3)
Legal basis with article (5)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)