Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1976-12-31
Date of announcement:
1976-12-29
Date of entry into force:
1977-01-01
Date of binding force:
1977-01-01
Date of repeal:
1980-07-08
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (4)
Legal basis with article (4)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)