Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bydgoskim, częstochowskim, jeleniogórskim, konińskim, koszalińskim, miejskim krakowskim, lubelskim, nowosądeckim i olsztyńskim.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1976-01-15
Date of announcement:
1976-01-08
Date of entry into force:
1976-01-15
Date of binding force:
1976-01-15
Issuing authority:
  • MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)