Oświadczenie Rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Algerji, Angoli i San-Marino do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1931-09-30
Date of announcement:
1931-08-14
Legal basis (1)