Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1932-06-21
Date of announcement:
1932-05-19
Legal basis (1)