Konwencja o opiece społecznej pomiędzy Polską a Finlandją, podpisana w Helsinki dnia 19 grudnia 1921 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Konwencja
Data ogłoszenia:
1932-07-27
Data wydania:
1932-06-15
Uwagi:
status ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-4
Akty wykonawcze (1)