Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o podziale zarezerwowanej części wewnętrznego kontyngentu cukru okresu kampanijnego 1936/37 w ilości 90.000 q cukru białego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1936-02-29
Data wydania:
1936-02-27
Data wejścia w życie:
1936-02-29
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)