Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o klasyfikacji gruntów pod wodami.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1937-04-24
Data wydania:
1937-02-15
Data wejścia w życie:
1937-04-24
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (3)