Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości o opłatach za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowym Zakładzie Higieny.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1939-04-28
Date of announcement:
1939-04-04
Date of entry into force:
1939-04-28
Date of binding force:
1939-04-28
Date of repeal:
1947-01-30
Issuing authority:
  • MIN. OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (3)
Legal basis with article (3)
Repealed acts (1)
References (3)
Repealing acts (1)