Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Skarbu o dietach dziennych dla członków Komisyj Rozjemczych, powołanych w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1946-07-02
Data wejścia w życie:
1946-08-02
Data obowiązywania:
1946-08-02
Data uchylenia:
1951-01-01
Organ wydający:
  • MIN. PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Hasła:
    Podstawa prawna (2)
    Akty uchylone (1)
    Odesłania (2)
    Uchylenia wynikające z (1)