Rozporządzenie Ministrów: Zdrowia i Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Skarbu z dnia 22 lutego 1928 r. o wyrobie, obrocie i przechowywaniu eteru etylowego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1946-12-03
Data wejścia w życie:
1946-12-28
Data uchylenia:
1951-01-08
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. ZDROWIA
Hasła:
    Podstawa prawna (2)
    Akty zmienione (1)
    Akty wykonawcze (1)
    Uchylenia wynikające z (1)