Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1947 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego, Państwowego Monopolu Spirytusowego, Polskiego Monopolu Solnego i Polskiego Monopolu Loteryjnego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1947-05-07
Data wejścia w życie:
1947-06-06
Z mocą od:
1946-09-01
Data uchylenia:
1954-07-01
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU
Hasła:
    Podstawa prawna (4)
    Akty uchylone (1)
    Odesłania (1)
    Uchylenia wynikające z (1)