Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. o określeniu władz administracji skarbowej uprawnionych do orzecznictwa w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1947-06-21
Date of entry into force:
1947-07-31
Date of binding force:
1947-07-31
Date of repeal:
1960-06-30
Issuing authority:
 • MIN. SKARBU
Keywords:
  Legal basis (1)
  Amended acts (1)
  Repealed acts (1)
  References (1)
  Executory orders (7)
  Repeals arising from (1)