Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 25 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie postawienia do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności magazynów i składów oraz urządzeń technicznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1948-03-25
Data wejścia w życie:
1948-04-10
Data uchylenia:
1949-08-10
Organ wydający:
  • MIN. APROWIZACJI
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Uchylenia wynikające z (1)