Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o właściwości organów samorządowych w zakresie orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1947-12-31
Date of entry into force:
1948-01-23
Date of binding force:
1947-05-01
Date of repeal:
1960-06-30
Issuing authority:
  • MIN. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • MIN. ZIEM ODZYSKANYCH
Keywords:
    Legal basis (1)
    References (1)
    Repeals arising from (1)