There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających Głównej Komisji Arbitrażowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1950-02-03
Date of entry into force:
1950-02-17
Date of binding force:
1949-11-15
Date of repeal:
1975-12-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Keywords:
    Legal basis (1)
    Amending acts (2)
    Repeals arising from (1)