Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie określenia przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie wypłaty tylko części górniczej renty starczej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1958-05-06
Date of entry into force:
1958-07-01
Date of binding force:
1958-07-01
Date of repeal:
1968-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Keywords:
    Legal basis (1)
    Repealing acts (1)