Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of announcement:
1961-07-20
Date of entry into force:
1961-07-20
Date of binding force:
1961-07-20
Date of repeal:
1975-12-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Keywords:
    Legal basis (1)
    Consolidated for (1)
    Repealing acts (1)