Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1962-09-12
Date of entry into force:
1962-09-26
Date of binding force:
1962-09-01
Date of repeal:
1965-06-24
Issuing authority:
  • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO
Legal basis (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)