Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 października 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1962-10-22
Date of entry into force:
1962-11-21
Date of binding force:
1962-11-21
Date of repeal:
2001-02-02
Issuing authority:
  • MIN. LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
Legal basis (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)