Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1963-06-21
Data wejścia w życie:
1963-08-01
Z mocą od:
1963-06-01
Data uchylenia:
1968-11-24
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Akty zmienione (1)
    Akty uchylające (1)