Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 maja 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1964-05-11
Date of entry into force:
1964-05-26
Date of binding force:
1964-05-26
Date of repeal:
1965-06-24
Issuing authority:
  • MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO
Legal basis (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)