Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, szczegółowych zadań, składu i trybu postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu kierowania na badania przez te komisje oraz w sprawie zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa lekarskiego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data wydania:
1967-06-28
Data wejścia w życie:
1967-08-01
Data uchylenia:
1968-11-24
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
Organ zobowiązany:
  • PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Hasła:
    Podstawa prawna (1)
    Akty zmienione (1)
    Akty uchylające (1)