There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1973-06-27
Date of announcement:
1973-05-25
Date of entry into force:
1973-07-01
Date of binding force:
1973-07-01
Date of repeal:
1975-12-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • PREZ. GŁÓWNEJ KOMISJI ARBITRAŻOWEJ
Legal basis (3)
Legal basis with article (7)
Repealed acts (3)
References (2)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)