Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 października 1973 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy konserwacji kanałów miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1973-11-17
Date of announcement:
1973-10-06
Date of entry into force:
1973-12-01
Date of binding force:
1973-12-01
Date of repeal:
1993-10-29
Issuing authority:
  • MIN. GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)