Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1975 r. w sprawie postępowania arbitrażowego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1975-11-29
Date of announcement:
1975-11-21
Date of entry into force:
1975-12-01
Date of binding force:
1975-12-01
Date of repeal:
1983-10-18
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (2)
Legal basis with article (3)
Repealed acts (2)
References (1)
Repealing acts (1)