Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 lutego 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych.

Show content in full window
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)