Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1977-04-29
Date of announcement:
1977-04-08
Date of entry into force:
1977-04-29
Date of binding force:
1977-04-29
Date of repeal:
1990-03-13
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Obligated authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Executory orders (1)
Repeals arising from (1)