Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszaru właściwości okręgowych komisji arbitrażowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1978-10-10
Date of announcement:
1978-09-29
Date of entry into force:
1979-01-01
Date of binding force:
1979-01-01
Date of repeal:
1989-10-01
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repeals arising from (1)