Porozumienie o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzone w Berlinie dnia 20 września 1976 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Porozumienie
Date of publication:
1978-07-19
Date of announcement:
1977-10-04
Date of entry into force:
1978-04-17
Date of binding force:
1978-04-17