Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1980-09-29
Date of announcement:
1980-09-05
Date of entry into force:
1980-09-29
Date of binding force:
1980-09-29
Date of repeal:
1998-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)