Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 30 lipca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania inspekcji cen, jej organizacji wewnętrznej oraz zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli cen.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1982-08-19
Date of announcement:
1982-07-30
Date of entry into force:
1982-08-19
Date of binding force:
1982-08-19
Date of repeal:
1986-01-01
Issuing authority:
  • MIN. DO SPRAW CEN
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)