Porozumienie między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisane w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Porozumienie
Date of publication:
1984-05-31
Date of announcement:
1982-12-30
Date of entry into force:
1984-04-11
Date of binding force:
1984-04-11
Executory orders (1)