Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1984-05-31
Date of announcement:
1984-04-16
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)