Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
1984-07-01
Date of announcement:
1984-06-28
Date of entry into force:
1984-06-28
Date of binding force:
1984-06-28
Date of expiry:
1993-04-08
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)