Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1988-05-31
Date of announcement:
1988-05-13
Date of entry into force:
1988-05-31
Date of binding force:
1988-03-01
Date of repeal:
1999-04-23
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)