There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1989-03-22
Date of announcement:
1989-03-16
Date of entry into force:
1989-03-22
Date of binding force:
1989-03-22
Date of repeal:
1997-06-19
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (2)
Executory orders (13)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)