There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie warunków i sposobów postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1990-08-23
Date of announcement:
1990-07-30
Date of entry into force:
1990-08-23
Date of binding force:
1990-08-23
Date of repeal:
2003-11-04
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)