Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1990 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1990-10-24
Date of announcement:
1990-10-12
Date of entry into force:
1990-10-24
Date of binding force:
1990-10-14
Date of repeal:
1994-01-01
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)