Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-06-28
Date of announcement:
1991-06-25
Date of entry into force:
1991-07-01
Date of binding force:
1991-07-01
Date of repeal:
1992-01-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (3)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)